Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΕΦΑΛΑΙΟ”, του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της BuildUp κ. Δημήτρης Παπαχρήστου, με θέμα οκτώ προτάσεις σχετικά με το επερχόμενο νομοσχέδιο για την έκδοση αδειών παραμονής σε υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβαίνουν σε αγορά κατοικίας άνω των 250.000 ευρώ